آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تامین می شود ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابآب مورد نیاز کشاورزی چگونه تامین می شود در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

اب مورد نیاز کشاورزی از آب باران و رود ها تأمین می شود. در بعضی از نواحی که بارش باران کم است از راه آب های زیرزمینی از راه کندن چاه یا قنات، به مزرعه ی کشاورزی هدایت میکنند .

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.