آثار ناصر خسرو ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابآثار ناصر خسرو در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

دیوان اشعار فارسی ، دیوان اشعار عربی ، جامع‌الحکمتین ، خوان‌الاخوان ، زادالمسافرین ، گشایش و رهایش ، وجه دین ، سفرنامه ، سعادت‌نامه ، روشنایی‌نامه.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.