اثر صادق چوبک ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواباثر صادق چوبک در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

خیمه‌ شب‌ بازی ، انتری که لوطی‌ اش مرده بود ، روز اول قبر ، چراغ آخر و همچنین رمان های تنگسیر (۱۳۴۲) و سنگ صبور (۱۳۴۵)

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.