از کدام سنگ آتشفشانی در صنعت ساختمان استفاده میشود ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواباز کدام سنگ آتشفشانی در صنعت ساختمان استفاده میشود در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

همین ویژگی ها سبب شده از سنگ پوکه در صنعت ساختمان سازی به عنوان عایق(گرما، سرما، صوت و…) ، شیب بندی و مقاوم سازی ساختمان استفاده کنند.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.