اصول تفکر انتقادی ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواباصول تفکر انتقادی در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

  • تشخیص مشکل یا مسئله
  • یافتن علت وجود مشکل و چگونگی حل آن
  • جمع آوری اطلاعات یا داده‌ در رابطه با مسئله‌ی مورد نظر از طریق انجام تحقیق
  • سازماندهی و دسته‌بندی داده‌ها و یافته‌ها
  • ایجاد و به کار گرفتن راه حل‌
  • بررسی اینکه آیا راه حل‌ها مفید بوده‌اند یا خیر
  • تشخیص راه‌هایی برای ارتقای راه حل

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.