انحطاط قالی بافی ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابانحطاط قالی بافی در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

نوعی فرشینه، که مصنوع ایرانی آن را محققان بی رقیب شمرده اند.

.I تاریخ. نمی توان تعیین کرد که از چه زمانی بکار بردن قالی گره بافته در ایران و برخی کشورهای اسلامی معمول شده است. اطلاعات درباره قالیهای زمان هخامنشی بسیار محدود است . اشارات مختصر گزنوفون را نمی توان دلیل بر آن دانست که در قرن 4 م.ق.م، قالی به معنای اخص کلمه در ایران وجود داشته است. شاید شبانان صحرانشین فلات ایران بافته هایی که طلایه های قالیهای امروز بوده است می ساخته اند. در زمان سلوکیان و اشکانیان نیز گویا فقط شبانان برای مصرف خود گلیمهایی می ساخته اند. مدارکی که از نیمه دوم عهد ساسانیان به جا مانده وجود قالیهای نفیس را در آن زمان تأیید می کند. در سالنامه های چین (595 617 ب. م) قالیچه های پشمی «کالای ایرانی» نامیده شده است. «قالیهای نرم» از جمله اشیایی بود که هراکلیوس در جنگهای خود با خسرو پرویز در اوایل قرن 7 م. به تاراج برد. فرشی که 15 سال بعد، از تالار بزرگ کاخ تیسفون، به دست اعراب به تاراج رفت، به گفته تاریخنویسان عرب، گوهر نشان بوده است. این فرشها، به احتمال قوی، چیزهایی از نوع گلیم بوده است، زیرا آب و هوای بین النهرین با قالی گره بافته سازگار نیست، و نیز این نوع قالی برای گوهر نشان کردن مناسب نیست. دیگر اینکه قالی گره بافته یی به اندازه «فرش خسرو» (که اندازه آن در حدود 30 در 30 متر ذکر شده) 5/2 تن وزن خواهد داشت. شاید در همین اوان چادرنشینان و روستاییان فلات ایران قالیچه های گره بافته برای مبادله با کالاهای دیگر می ساخته اند .

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.