انرژی های غیر قابل تجدید چگونه هستند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابانرژی های غیر قابل تجدید چگونه هستند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

منابع انرژی غیر قابل تجدید از زمین به خارج می آیند همانند مایع ها ،گازها وجامدات . درست هم اكنون ،نفت خام (نفت)فقط بطور طبیعی سوخت فسیلی تجاری مایع است .گاز طبیعی و پروپان در حالت عادی گاز هستند ،وزغال سنگ یك جامد است .

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.