اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شد کلاس چهارم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواباولین آیه ای که بر پیامبر نازل شد کلاس چهارم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

در مورد اینکه اوّلین سوره اى که بر حضرت محمد(ص) نازل شد کدام سوره بود، در میان مفسّران اختلاف است. عدّه اى معتقدند سوره علق اوّلین سوره اى است که در ابتداى بعثت بر آن حضرت نازل شد، همان گونه که توجّه به آیات سوره مذکور نیز قرینه اى بر این ادّعاست. تعدادى از مفسّران نیز معتقدند اوّلین سوره اى که بر قلب پاک و مبارک پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نازل شد، سوره مدّثر است. آن هنگام که حضرت رسول از غار حرا به پایین آمده، وپارچه اى به خود پیچید و مشغول استراحت بود، آیاتى از سوره مدّثر بر آن حضرت نازل شد که: اى رسول ما! اکنون وقت استراحت نیست، برخیز و مردم را انذار کن و آنان را به آیین حق فرا خوان.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.