با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

ایه ۱۰ سوره ضحی از چه امری نهی میکند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابایه ۱۰ سوره ضحی از چه امری نهی میکند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

طرد سوال کننده

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.