با طراحی یک آزمایش نیروی خالص صفر است را نشان دهید ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواببا طراحی یک آزمایش نیروی خالص صفر است را نشان دهید در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

وقتی شما از یک سمت جسمی را می کشید و دوست شما از سمت دیگر همین جسم را به سمت خود می کشد. وقتی جسم هیچ حرکتی نداشته باشد یعنی نیروی شما و نیروی دوستتان با هم برابر است و چون خلاف جهت هم نیرو وارد می کنید برایند نیروهای وارد شده صفر خواهد بود.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.