با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

بیشترین منابع نفتی ایران در کجا قرار دارد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواببیشترین منابع نفتی ایران در کجا قرار دارد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

غرب و جنوب غرب

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.