بیگانگان از نفت ایران چگونه استفاده می کردند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جواببیگانگان از نفت ایران چگونه استفاده می کردند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

 این شرکت های بیگانه با قرار داده هایی که با ایران می بستند منافع زیادی از نفت ایران به دست می اوردند و در استخراج آن دخالت می کردند.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.