تصمیم گیری چه مراحلی دارد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابتصمیم گیری چه مراحلی دارد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

مرحله 1: تصمیم را مشخص کنید.

مرحله 2: اطلاعات مرتبط را جمع آوری کنید.

مرحله 3: راه حل های جایگزین را شناسایی کنید.

مرحله 4: گزینه‌ها را بسنجید.

مرحله 5: از بین گزینه‌ها انتخاب کنید.

مرحله 6: اقدام کنید.

مرحله 7: تصمیم خود و پیامدهای آن را ارزیابی و بازبینی کنید.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.