با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

تعریف کاتالیزگر علوم هشتم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابتعریف کاتالیزگر علوم هشتم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

کاتالیز گر ها موادی هستند که سرعت واکنش های شیمیائی را زیاد میکنند در حالی که خودشان دچار تغییر شیمیائی نمیشوند .
از جمله کاتالیزگری که در بدن ماست (آنزیم) نام دارد .

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.