با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

جهاد در راه خدا یعنی چه ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابجهاد در راه خدا یعنی چه در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

جهاد یعنی «کوشش کردن، کوشیدن به‌اندازه طاقت».

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.