با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

خداوند در جنگ احد چگونه مسلمانان را یاری کرد هفتم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابخداوند در جنگ احد چگونه مسلمانان را یاری کرد هفتم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

 صبر و تقوا.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.