خوردن چه غذاهایی به سلول های گیرنده چشایی آسیب می زند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابخوردن چه غذاهایی به سلول های گیرنده چشایی آسیب می زند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

غذاهای خیلی داغ و خیلی خیلی سرد

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.