در این شیوه تولید انرژی از انرژی پتانسیل گرانشی آب برای تولید برق استفاده می شود ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابدر این شیوه تولید انرژی از انرژی پتانسیل گرانشی آب برای تولید برق استفاده می شود در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

 انرژی هیدروالکتریک

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.