دو ماده نام ببرید که انرژی به طور طبیعی در آن ذخیره شده باشد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابدو ماده نام ببرید که انرژی به طور طبیعی در آن ذخیره شده باشد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

مواد غذایی و سوخت ها

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.