سه ویژگی مهم پیامبران ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابسه ویژگی مهم پیامبران در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

۱-استقامت و پایداری در راه خدا
۲-مبارزه با عقاید باطل وخرافات
۳-تسلیم در برار امر خداوند

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.