سورنا و آریوبرزن هر کدام چه کار ارزشمندی انجام دادند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابسورنا و آریوبرزن هر کدام چه کار ارزشمندی انجام دادند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

 آریو برزن سردار ایرانی در جنگ بین ایران و سپاه اسکندر تا آخرین نفس با شپاه دشمن جنگید. سورنا سردار ایرانی اشکانیان با سپاه روم جنگید و کراسوس سردار رومی را کشت.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.