سیاره ای که هرشل کشف کرده ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابسیاره ای که هرشل کشف کرده در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

هرشل به طور اتفاقی موفق به کشف سیاره‌ای شد که در نهایت اورانوس نام گرفت. اورانوس اولین سیاره‌ای بود که پس از دوران باستان و با استفاده از تلسکوپ کشف شده بود.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.