با چه رتبه ای کجا قبول میشم ؟

( کلیک کنید )

شعاع پاره خطی است که ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابشعاع پاره خطی است که در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

پاره خطی است که یک سر آن مرکز دایره و سر دیگر آن روی محیط دایره می باشد.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.