شهر جلگه ای در جنوب ایران ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابشهر جلگه ای در جنوب ایران در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

جلگه های ماژان، جلگه موسی‌آباد، جلگه چاه هاشم، جلگه شبانکاره، جلگه سیرجان، زوزن و خوزستان

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.