شیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه زندیه و قاجاریه چه شباهتی باهم دارند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابشیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه زندیه و قاجاریه چه شباهتی باهم دارند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

هرسه زمانی به حکومت رسیدند که کشور دچار تفرقه و جنگ های داخلی بود.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.