صفویان با چه اقداماتی حکومت قدرتمند و یکپارچه تشکیل دادند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابصفویان با چه اقداماتی حکومت قدرتمند و یکپارچه تشکیل دادند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

صفویان توانستند دشمنان خود را سرکوب کنند آنها با دشمنان قدرتمند به خود مانند عثمانی ها که در غرب و ازبکان که در شرق نیز جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند بدین ترتیب آنها حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آوردند

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.