قانون اول نیوتن ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابقانون اول نیوتن در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

قانون اول: در یک دستگاه مرجع، جسمی که زیر اثر نیرویی نباشد(یا برایند نیروهای وارد بر آن،صفر باشد)، یا ساکن است، یا با سرعت ثابت،روی یک خط راست در حرکت است، تا ابد این شرایط تغییر نخواهد کرد.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.