معنی آیه یا بنی اقم الصلاه هدیه سوم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابمعنی آیه یا بنی اقم الصلاه هدیه سوم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

لقمان به فرزندش گفت:( ای فرزندم! نماز را به پادار.)

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.