معنی ضرب المثل بخور بخواب کارمن است خدانگهدار من است ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابمعنی ضرب المثل بخور بخواب کارمن است خدانگهدار من است در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

معنی ضرب المثل بخور بخواب کار من است خدا نگهدار من است: این حکایت در مورد کسی است که از خداوند درخواست موفقیت و پیروزی دارد اما هیچ کاری نمی کند و فقط می خورد و می خوابد.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.