معنی ضرب المثل بخور تا توانی به بازوی خویش ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابمعنی ضرب المثل بخور تا توانی به بازوی خویش در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

این ضرب المثل برگرفته از بوستان سعدی و حکایت درویش با روباه می باشد و زمانی به کار می رود که بخواهیم به کسی توصیه کنیم از بازوی خودش پول در بیاورد و منت کسی را نکشد. کسی که روی پاهای خودش بایستد لازم نیست سرش را برای برآورده کردن خواسته هایش جلوی کسی خم کند.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.