منشا بیشتر آتشفشانها و زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت زمین است ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابمنشا بیشتر آتشفشانها و زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت زمین است در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

 طبق کتاب علوم ششم «خمیر کره» منشا اصلی می باشد.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.