نخستین مرکز اشاعه علوم و معارف اسلامی ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابنخستین مرکز اشاعه علوم و معارف اسلامی در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

تأسیس بیت الحکمه منجر شد تحولات فکری و علمی در همه بخش های جهان اسلام ایجاد شود.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.