هرات در زمان کدام پادشاه از ایران جدا شد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابهرات در زمان کدام پادشاه از ایران جدا شد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

در زمان ناصرالدین‌شاه، دوست‌محمدخان، حاکم کابل و قندهار، هرات را گرفت. نیروهای ناصرالدین‌شاه تحت فرمان حسام‌السلطنه هرات را محاصره کردند و در سال ۱۲۷۳ ه‍.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.