هنر مینیاتور سازی در کدام دوره رواج یافت ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابهنر مینیاتور سازی در کدام دوره رواج یافت در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

دوره اول سدهٔ هشتم هجری قمری و دیگری سده نهم هجری قمری.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.