وقتی نور از جسمی عبور نکند چه چیزی تشکیل میشود ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابوقتی نور از جسمی عبور نکند چه چیزی تشکیل میشود در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

وقتی نور از چیزی عبور نکند پشت آن چیز سایه درست می شود.

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.