ولی فقیه چگونه جامعه را اداره میکند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابولی فقیه چگونه جامعه را اداره میکند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

ولی فقیه کیست؟ ولی فقیه در زمان غیبت، جامعه را اداره می کند و وظیفه شهروندان اطاعت از دستورات اوست. ولایت فقیه نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع را در زمان غیبت امام معصوم بیان می کند.

ولی فقیه حاکم مطلق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارد؛ زیرا ولایت مطلق به معنای رعایت مصالح عمومی در رهبری جامعه است و از آنجایی که حوزه حکومت شامل مصالح عمومی است، تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام دین بدون ولایت مطلق امکان پذیر نیست.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.