پنج حالتی که ممکن است در اثر نیرو بر جسم اتفاق بیفتد علوم ششم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابپنج حالتی که ممکن است در اثر نیرو بر جسم اتفاق بیفتد علوم ششم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

۱) تغییر جهت حرکت جسم
۲) توقف جسم
۳) تغییر سرعت حرکت جسم
۴) ایجاد حرکت در جسم
۵) تغییر شکل جسم

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.