چرا حباب ها کروی هستند علوم چهارم ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابچرا حباب ها کروی هستند علوم چهارم در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

مولکول های آب دارای کشش سطحی هستند و به هم چسبیده اند و با فوت کردن، هوا به داخل بخشی از آب رفته و باعث می شود لایه ی بسیار نازکی که هنوز مقداری کشش سطحی دارد تشکیل شود. همین کشش سطحی موجود در آن لایه ی بسیار نازک (حباب) باعث می شود که حباب به شکل گرد یا کروی بماند.و هوای محفوظ شده در حباب به همه ی اطراف حباب به یک اندازه فشار می آورد و از طرف دیگر هوای بیرون هم از همه ی جهات به یک میزان فشار می آورد

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.