چرا در دوره اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابچرا در دوره اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

در دوره اسلامی به دانشمندان، حکیم می گفتند. چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم، استاد بودند

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.