چرا قالی بافی از صنایع دستی عمده کشور ترکمنستان است ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابچرا قالی بافی از صنایع دستی عمده کشور ترکمنستان است در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

برای این که مردم ترکمنستان بیشتر تو کار دام پروری هستند و پس پشم دام ها نخ است نخ نیز مواد اولیه ی قالی بافی است

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.