چهار مکان عمومی برای گذراندن اوقات فراغت را نام ببرید و وظیفه ما نسبت به این مکان ها چیست ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابچهار مکان عمومی برای گذراندن اوقات فراغت را نام ببرید و وظیفه ما نسبت به این مکان ها چیست در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

کتابخانه ، مسجد ، گردشگاه ، بوستان و باید این مکان ها را حفظ کنیم چون متعلق به همه ی مردم است.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.