کدام حس ها با یکدیگر رابطه زیادی دارند و کمک زیادی به یکدیگر می کنند ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابکدام حس ها با یکدیگر رابطه زیادی دارند و کمک زیادی به یکدیگر می کنند در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

 

جواب

بویایی و چشایی

 

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.