کنیه امام جواد ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابکنیه امام جواد در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

امام جوادعلیه السلام مکنّى به “ابوجعفر ثانى” است. سبب این کنیه، آن است که امام باقرعلیه السلام که خود نیز مکنّى به “ابوجعفر” بوده است،6 از جابر بن عبدالله انصارى پرسید: آنچه در صحیفه مادرم زهراعلیها السلام دیده‏اى، برایم بیان کن.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.