یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره اسلامی ⭐️ [ درست ترین جواب ]

جوابیکی از مهمترین مراکز علمی در دوره اسلامی در ادامه به صورت دقیق قرار داده شده است

با نوین گام مرجع آموزش ابتدایی و دبیرستان همراه باشید.

جواب

دانشگاه جندی شاپور در شهر اهواز در دوره ی ساسانیان که تا 300 سال ورود اسلام به کشور به کار خود ادامه داد.

اهمیت تکرار در یادگیری

حتما برای یادگیری بهتر درس ها آن ها را چند بار تکرار کنید.

تکرار به شما کمک می کند که به خوبی درس ها را به حافظه بسپارید و آن ها را یاد بگیرید.

البته در درس های مختلف حل تمرین در کنار تکرار هم می تواند به یادگیری کمک زیادی کند.

نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.