بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم 1402 ✔️ (( نهایی خرداد | نهایی شهریور ))

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی و تجربی نهایی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد که راهنمایی برای دانش آموزان در مطالعه است.

بارم بندی امتحان نهایی درس ادبیات فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی خرداد 1402 ، نقش مهمی در معدل دانش آموزان دارد.

حتما با دقت بارم بندی را بخوانید.

در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی و تجربی را برای امسال مشاهده کنید.

لطفا توجه داشته باشید منظور از بارم بندی سال تحصیلی 1402 یعنی بارم بندی امتحان ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی و تجربی درج شده در این مطلب مناسب امتحانات خرداد 1402 می باشد.

بارم بندی فصل به فصل ادبیات فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی 1402

این توضیحات دقیقا مطابق توضیحات رسمی آموزش و پرورش است.

چون امتحان نهایی است ، تمامی دانش آموزان دوازدهم همین بارم بندی را دارند.

 

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی 1402 - نوین گام قسمت 1

شماره  مباحث موضوع ها نمره
1 زبانی ۷ نمره معنی واژه 1
املای واژه 2
دستور 4
2 ادبی 5 نمره آرایه های ادبی 3
تاریخ ادبیات 1
حفظ شعر 1
3 فکری ۸ نمره درک مطلب 4
 معنی و مفهوم نثر 2
معنی و مفهوم نظم 2
جمع نمرات 20

 

درس ادبیات فارسی

این درس یکی از مهم ترین دروس دز زمینه آموزش و تحصیل دانش آموزان می باشد. دانش آموزان با مطالعه این درس با ادبیات غنی و گسترده ایران آشنا می شوند.

معمولا دانش آموزان با کسب نمره بالا در این درس به معدل نهایی خود کمک می کنند.

 

اهمیت امتحانات نهایی

باتوجه به پر رنگ تر شدن نقش معدل ، بهتر است برای امتحانات وقت کافی اختصاص دهید و با دقت مطالب کتاب را بخوانید.

امتحان نهایی را می توان یک مرور مناسب هم برای کنکور سراسری در نظر گرفت ، که این جنبه یکی از ویژگی های مثبت مطالعه برای امتحان می باشد.

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.