نوین گام چه کمکی به دانش آموزان می کند ؟

نوین گام مرجعی برای دانش آموزان پایه های مختلف می باشد.

در این سایت برای همه ی پایه های تحصیلی آموزش ، نمونه سوال ، تمرین و … وجود دارد.

نمونه سوالات تنوع زیادی دارد و دانش آموزان با حل این سوالات می توانند به آمادگی بیشتری برسند.

جواب تمرینات کتاب های درسی برای دانش آموزانی که به معلم دسترسی ندارند در سایت قرار داده شده است.

قسمت های مختلف مباحث درسی به طور کامل در نوین گام پوشش داده شده تا دانش آموزان عزیز به راحتی مباحث مختلف را آموزش ببینند.

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

✏️ نمونه سوال

📄 کاربرگ                                           

📚 گام به گام     

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

پایه دهم

✏️ نمونه سوال

📄 کاربرگ

📚 گام به گام

پایه یازدهم

✏️ نمونه سوال

📄 کاربرگ

📚 گام به گام

نوین گام چه کمکی به داوطلبان کنکوری می کند ؟

نوین گام مرجعی برای داوطلبان کنکوری می باشد.

دانش آموزان و داوطلبان کنکور در سال آمادگی برای کنکور به یک مرجع برای پیگیری مطالب ، اخبار ، نمونه سوالات و … نیاز دارند که در نوین گام این موارد برای استفاده داوطلبان قرار داده شده است.

در سایت نوین گام آزمون های سال های گذشته ، درصد قبولی ، امتحانات نهایی ، نکات و جزوه های لازم وجود دارد.