بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی 1402 ✔️ (( نهایی خرداد | نهایی شهریور ))

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی نهایی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد که راهنمایی برای دانش آموزان در مطالعه است.

بارم بندی امتحان نهایی درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 1402 ، نقش مهمی در معدل دانش آموزان دارد.

حتما با دقت بارم بندی را بخوانید.

در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان جامعه شناسی دوازدهم انسانی را برای امسال مشاهده کنید.

لطفا توجه داشته باشید منظور از بارم بندی سال تحصیلی 1402 یعنی بارم بندی امتحان جامعه شناسی دوازدهم انسانی درج شده در این مطلب مناسب امتحانات خرداد 1402 می باشد.

بارم بندی فصل به فصل جامعه شناسی دوازدهم انسانی 1402

این توضیحات دقیقا مطابق توضیحات رسمی آموزش و پرورش است.

چون امتحان نهایی است ، تمامی دانش آموزان دوازدهم همین بارم بندی را دارند.

 

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی 1402

 

درس نوبت اول نوبت دوم  شهریور و دی
1 4 نمره 5 نمره 1/5 نمره
2 4 1/5
3 4 1/5
4 4 1/5
5 4 1/5
6 3 2/5
7 3 2/5
8 3 2/5
9 3 2/5
10 3 2/5
جمع 20 20 20

اهمیت درس جامعه شناسی

جامعه شناسی یکی از دروس کنکور انسانی می باشد.

جامعه شناسی به تمرین و مرور نیاز دارد.

حتما مباحث مطرح شده در کتاب را باید چندین بار با دقت مطالعه کرد و سپس از مباحث تمرینات لازم را حل کرد.

برای حل تمرین و تست های مختلف جامعه شناسی باید مفاهیم را به خوبی یاد گرفته باشید.

اهمیت امتحانات نهایی

باتوجه به پر رنگ تر شدن نقش معدل ، بهتر است برای امتحانات وقت کافی اختصاص دهید و با دقت مطالب کتاب را بخوانید.

امتحان نهایی را می توان یک مرور مناسب هم برای کنکور سراسری در نظر گرفت ، که این جنبه یکی از ویژگی های مثبت مطالعه برای امتحان می باشد.

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.