بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی 1402 ✔️ (( نهایی خرداد | نهایی شهریور ))

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نهایی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد که راهنمایی برای دانش آموزان در مطالعه است.

بارم بندی امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 1402 ، نقش مهمی در معدل دانش آموزان دارد.

حتما با دقت بارم بندی را بخوانید.

در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی را برای امسال مشاهده کنید.

لطفا توجه داشته باشید منظور از بارم بندی سال تحصیلی 1402 یعنی بارم بندی امتحان ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی درج شده در این مطلب مناسب امتحانات خرداد 1402 می باشد.

بارم بندی فصل به فصل ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی 1402

این توضیحات دقیقا مطابق توضیحات رسمی آموزش و پرورش است.

چون امتحان نهایی است ، تمامی دانش آموزان دوازدهم همین بارم بندی را دارند.

 

بارم بندی فصل به فصل ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی 1402

 

فصل محدوده فصل نوبت اول دی نوبت دوم خرداد شهریور و دی
1 کل 15 5 7
2  تا صفحه 42 5 2 6
صفحه 42 به بعد 5
3 کل 8 7
جمع 20 نمره 20 نمره 20 نمره

 

اهمیت درس ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته یکی از دروس کنکور ریاضی می باشد.

ریاضیات گسسته به تمرین و مرور نیاز دارد.

حتما مباحث مطرح شده در کتاب را باید چندین بار با دقت مطالعه کرد و سپس از مباحث تمرینات لازم را حل کرد.

برای حل تمرین و تست های مختلف ریاضیات گسسته باید مفاهیم را به خوبی یاد گرفته باشید.

اهمیت امتحانات نهایی

باتوجه به پر رنگ تر شدن نقش معدل ، بهتر است برای امتحانات وقت کافی اختصاص دهید و با دقت مطالب کتاب را بخوانید.

امتحان نهایی را می توان یک مرور مناسب هم برای کنکور سراسری در نظر گرفت ، که این جنبه یکی از ویژگی های مثبت مطالعه برای امتحان می باشد.

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.