بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی 1402 ✔️ ( نهایی دی )

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی نهایی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد که راهنمایی برای دانش آموزان در مطالعه است.

بارم بندی امتحان نهایی درس فلسفه دوازدهم انسانی دی 1402 ، نقش مهمی در معدل دانش آموزان دارد.

حتما با دقت بارم بندی را بخوانید.

در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان فلسفه دوازدهم انسانی را برای امسال مشاهده کنید.

 

لطفا توجه داشته باشید منظور از بارم بندی سال تحصیلی 1402 یعنی بارم بندی امتحان فلسفه دوازدهم انسانی درج شده در این مطلب مناسب امتحانات دی 1402 می باشد.

بارم بندی فصل به فصل فلسفه دوازدهم انسانی 1402

این توضیحات دقیقا مطابق توضیحات رسمی آموزش و پرورش است.

چون امتحان نهایی است ، تمامی دانش آموزان دوازدهم همین بارم بندی را دارند.

 

 

درس پایانی نوبت اول دی پایانی نوبت دوم خرداد و شهریور و دی
1- هستی و چیستی
3 1/25
2- جهان ممکنات
3/5 1
3- جهان علی و معلولی
3/5 2
4- کدام تصویر از جهان؟
3 1
5- خدا در فلسفه 1
3 1/5
6- خدا در فلسفه 2
4 1/75
جمع 20 8/5 نمره
7- عقل در فلسفه 1 2/5
8- عقل در فلسفه 2 2/5
9- آغاز فلسفه در جهان اسلام 1 1/25
10-دوره میانی 2
11- دوران متاخر 2
12- حکمت معاصر 1/25
جمع 20 نمره 20 نمره

اهمیت درس فلسفه

فلسفه یکی از دروس کنکور انسانی می باشد.

فلسفه به تمرین و مرور نیاز دارد.

حتما مباحث مطرح شده در کتاب را باید چندین بار با دقت مطالعه کرد و سپس از مباحث تمرینات لازم را حل کرد.

برای حل تمرین و تست های مختلف فلسفه باید مفاهیم را به خوبی یاد گرفته باشید.

 

اهمیت امتحانات نهایی

باتوجه به پر رنگ تر شدن نقش معدل ، بهتر است برای امتحانات وقت کافی اختصاص دهید و با دقت مطالب کتاب را بخوانید.

امتحان نهایی را می توان یک مرور مناسب هم برای کنکور سراسری در نظر گرفت ، که این جنبه یکی از ویژگی های مثبت مطالعه برای امتحان می باشد.

 

مفهومی تر شدن سوالات

در سال های اخیر روند امتحانات نهایی تغییراتی داشته است و سوالات مفهومی تر شده است.

برای پاسخ به سوالات امتحان نهایی باید به مباحث مطرح شده در کتاب تسلط کافی داشته باشید و از طرفی هم نمونه سوالات مختلفی حل کنید.

با حل نمونه سوالات مختلف ، ذهن شما آماده حل کردن مسائل گوناگون می باشد.

بعد از حل نمونه سوالات ، باید مطالب درسی را جمع بندی کنید و اشکالات خود را برطرف کنید.

در مرحله آخر حتما برای تسلط بیشتر ، مباحث را مرور کنید تا به خوبی در حافظه شما ماندگار شود.

 

 

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.