بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی 1402 ✔️ (( نهایی خرداد | نهایی شهریور ))

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی نهایی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد که راهنمایی برای دانش آموزان در مطالعه است.

بارم بندی امتحان نهایی درس فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 1402 ، نقش مهمی در معدل دانش آموزان دارد.

حتما با دقت بارم بندی را بخوانید.

در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان فیزیک دوازدهم ریاضی را برای امسال مشاهده کنید.

لطفا توجه داشته باشید منظور از بارم بندی سال تحصیلی 1402 یعنی بارم بندی امتحان فیزیک دوازدهم ریاضی درج شده در این مطلب مناسب امتحانات خرداد 1402 می باشد.

بارم بندی فصل به فصل فیزیک دوازدهم ریاضی 1402

این توضیحات دقیقا مطابق توضیحات رسمی آموزش و پرورش است.

چون امتحان نهایی است ، تمامی دانش آموزان دوازدهم همین بارم بندی را دارند.

 

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی ۱۴۰۲

 

شماره فصل نوبت اول دی ماه نوبت پایانی نهایی خرداد،شهریور و دی
اول 7/25 3/75
دوم 8/25 4
سوم تا صفحه 77 (سر موج طولی) و تمرین های مربوط از آخر فصل 4/5 3/75
سوم از صفحه 77 (سر موج طولی) تا آخر فصل
چهارم 3/25
پنجم 2/75
ششم 2/5
جمع 20 نمره 20 نمره

 

اهمیت درس فیزیک

فیزیک یکی از دروس مهم کنکور ریاضی می باشد.

تسلط بر این درس به دانش آموز در امتحانات نهایی و کنکور کمک زیادی می کند.

یکی از بهترین راه ها برای تسلط ، حل تمرین های مختلف است که باعث می شود دانش آموز دید مناسبی به این درس داشته باشد.

برای حل تمرین و تست های مختلف فیزیک باید مفاهیم را به خوبی یاد گرفته باشید.

اهمیت امتحانات نهایی

باتوجه به پر رنگ تر شدن نقش معدل ، بهتر است برای امتحانات وقت کافی اختصاص دهید و با دقت مطالب کتاب را بخوانید.

امتحان نهایی را می توان یک مرور مناسب هم برای کنکور سراسری در نظر گرفت ، که این جنبه یکی از ویژگی های مثبت مطالعه برای امتحان می باشد.

منبع : نوین گام
نظرات کاربران

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.